PORADENSTVÍ

v oblasti neinvazívní integrativní panacejské medicíny

NATUROŠACHMAT

PORADENSTVÍ

v oblasti neinvazívní integrativní panacejské medicíny

NATUROŠACHMAT

poskytuje 

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká

Jaké jsou zkušenosti Kateřiny Elisabeth Chmelík České?

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká je dosud známější pod starým jménem Kateřina Konrádová, 

které si změnila v roce 2017. 

Kateřina Konrádová náhle zmizela ze scény alternativní medicíny někdy v roce 2015 na dlouhých 8 let. 

Na této scéně se pohybovala asi 15 let a neustále rostla v poznání a možnostech jak svým klientům pomáhat.

 Jejich společné úspěchy byly široce popularizované.

Zde je jeden z mnoha:

Kateřina Konrádová byla již v roce 2015 blízko absolutní pravdě jak vznikají nemoci, 

a to bohužel nebylo příjemné těm, kteří udržují obyvatelstvo České republiky nemocné.

Jak vznikají nemoci opravdu se dozvíte ZDE:

S růstem popularity rostla nevole těch, kterým se činnost Kateřiny Konrádové nehodila do krámu. 

Někdo totiž nepřál České republice síť NATUROPATICKÝCH PORADEN 

s nejmodernějším certifikovaným vybavením v biorezonanční diagnostice  

a se širokou spoluprací s lékaři, jejichž počet exponenciálně narůstal.

Bohužel nebylo možné komunikovat veřejnosti co přesně se tehdy všechno stalo, 

neboť se jednalo o kombinaci mnoha faktorů, 

které činnost Kateřiny Konrádové v integrativní medicíně a evoluční naturopatii přerušily na více než 8 let.

Po letech pak již bylo zřejmé, že se do těchto oborů nikdy nevrátí, 

neboť po rozsáhlém školení v letech 2016 - 2022 vidí věci ještě jinak, o několik stupňů výše.

ZNÁ NYNÍ 

ABSOLUTNÍ PRAVDU. 

Svoji předešlou dráhu považuje za nezbytnou zkušenost, která do jejích nových znalostí vedla a nešlo to jinak.

Během velice drsných let 2013 - 2023 se Kateřině Elisabeth Chmelík České - Konrádové otevřelo třetí oko a začala vnímat supersensitivně energie. Proto může nyní říci, čemu se rozhodně vyhnout při hledání způsobů zlepšování zdravotního stavu a kondice organismu a jaké nedělat chyby v konkrétních případech.

Vy, kteří jste Kateřinu Konrádovou znali, přečtěte si její prohlášení o tom, co se jí dělo mezi lety 2016 - 2022, abyste pochopili, že to vše nemělo jiné řešení.

Životopis Kateřiny Elisabeth Chmelík České (Konrádové) 

mapující zejména události do roku 2016 si můžete přečíst 

na jejích webových stránkách, kde najdete její vzdělání, 

všechny její zkušenosti v evoluční naturopatii a integrativní medicíně, 

odkazy na rozhovory s ní a všechny její natočené konference, které se dochovaly.

ŽIVOTOPIS:

Její činnost do roku 2015 je asi nejlépe shrnuta v rozhovoru pro internetovou televizi Cesty k sobě z roku 2015. Pokud ovšem chcete zjistit informace, se kterými pracuje NATUROŠACHMAT, nezabývejte se tím, s čím pracuje naturopat. Naturopat je totiž v patové situaci, neboť nechápe všechno. Nezná absolutní pravdu o tom jak vznikají nemoce. Je na tom podobně jako klasický lékař, který to většinou chápat nechce. Vyzýváme všechny naturopaty, aby se dovzdělali a nebyli již v patové situaci.

Nebojte se posunout tam, kde vám již nic nemůže ublížit.

POZNEJTE ABSOLUTNÍ PRAVDU A TA VÁS OSVOBODÍ.

Obrovskou popularitu, která byla součástí života Kateřiny Konrádové zejména v letech 2012 - 2014, 

přerušily soustavné útoky zločinců na její složitě vybudované dobré jméno, 

na její zdraví (prošla několikaletým mučením nelegálními elektromagnetickými, radiofrekvenčními 

a psychotronickými plasmovými zbraněmi), útoky na její poradnu a domov (byla několikrát vykradena)

i na její vzdělávací činnost (její vzdělávací online systém zničili hackeři), 

která čím dál tím více směřovala do integrace všech medicín v České Republice. 

Kateřina Konrádová měla vizi, na které postupně pracovala, 

že se v České Republice ustanoví akreditované studium ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY, 

které se bude skládat ze všech možných metod alternativní medicíny dostupných v naší zemi, 

aby o nich měli všichni terapeuti dobrý přehled a posuzovali tak zdravotní stav klientů holisticky. 

Chtěla, aby se k lékařům dostaly certifikované přístroje pro zjišťování kontaminací v organismu, 

aby lékaři více chápali nutnost detoxikace organismu neivazívními přírodními prostředky. 

Chtěla, aby všichni alternativci dostali řádné vzdělání v anatomii, histologii a fyziologii 

a dalších lékařských studiích, 

aby nedocházelo k neodborným posuzováním zdravotního stavu jejich klientů 

a aby byla možná větší spolupráce s lékaři, 

kteří by školené terapeuty alternativní medicíny uznávali jako svoje kvalifikované spolupracovníky. 

Chtěla, aby boje mezi klasickou medicínou a medicínou alternativní skončily tím, 

že i lékaři dostanou v alternativní medicíně vzdělání 

a alternativci dostanou vzdělání v nutných základech klasické medicíny.

MÍSTO VZÁJEMNÝCH ATAKŮ CHTĚLA VZÁJEMNOU INKLUZI S TÍM, 

ŽE OBĚ STRANY UZNAJÍ PŘÍNOS TÉ DRUHÉ PRO LÉČENÍ NÁRODA.

Po útocích na svoji osobnost dospěla k uvědomění, že inkluze není nijak možná, neboť obrovské množství metod a prostředků, které se používají na obou stranách, jsou podvodné a některé dokonce škodlivé, obě strany si to nechtějí přiznat a některé subjekty si najímají bezohledné zaplacené zločince, 

aby odklidili nežádoucí konkurenci.

Byla uvědoměna z naší řídící říše, že za násilí, lež a podvody 

jsou obrovské tresty v BOŽÍCH MLÝNECH 

a ty se vykonávají po smrti fyzického těla, 

neboť smrtí nic nekončí, žijeme dál, jenom v jiné formě těl. 

TI, KTEŘÍ FALEŠNÝMI SVĚDECTVÍMI A ÚTOKY NA OSOBNOST KATEŘINY KONRÁDOVÉ ZPŮSOBILI ZNIČENÍ ZNAČKY NATUROPATICKÁ PORADNA V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE, SE MAJÍ NA CO TĚŠIT, PROTOŽE UTRPENÍ TĚCH, KTERÝM JSME NEMOHLI POMOCI, SE SČÍTÁ A PŘIČÍTÁ SE NA JEJICH ÚKOR. 

BOŽÍ MLÝNY MELOU.

Proto nyní Kateřina Elisabeth Chmelík Česká volí svoji novou cestu ve světle informací, které zázračně obdržela mezi lety 2016 - 2022.

SEZNAMTE SE S TÍM, JAK VIDÍME SKUTEČNOU LÉČBU A JAK VIDÍME Z POHLEDU NEINVAZÍVNÍ INTEGRATIVNÍ PANACEJSKÉ MEDICÍNY PŘÍČINY NEMOCÍ.

Potom se objednejte na poradenství podle našich instrukcí ZDE:

O UMĚNÍ NATUROŠACHMAT se můžete více dočíst ZDE:

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/umeni-naturosachmat/