LÉČIVÁ 

MATRIXOVÁ HUDBA

Laděná na frekvenci matky Země 432Hz

NAPROSTO JEDINEČNÁ SYMFONIE NAKÓDOVANÁ DO BOŽÍCH MLÝNŮ JAKO HYMNA NIRVÁNY

LÉČIVÁ POSELSTVÍ HUDBY

MATRIXOVÁ HYMNA NIRVÁNY

JAK BYLA SYMFONIE 

LÉČIVÁ POSELSTVÍ HUDBY KOMPONOVÁNA

Prohlášení autorky projektu 

Kateřiny Elisabeth Chmelík České (Konrádové)

Někdy v roce 2013 jsem postupně začala upadat do chronického únavového syndromu, 

protože jsem v životě dělala fatální chyby a nějakou dobu jsem si je neuvědomovala, 

a protože mě opakovaně napadali zločinci a měla jsem z toho trauma a trpěla jsem PTSD. 

Spadla jsem asi na 5% svých původních energií 

a silně jsem začala vnímat co mě energeticky nabíjí a co mě vybíjí. 

Všimla jsem si, že interakce s některými osobami mě naprosto vyčerpávají 

a postupně jsem nebyla schopna předstoupit před větší skupinu lidí, 

abych je vyučovala (což byl tehdy základ mé práce),

neboť jsem během prvních 10 minut přišla o energie 

a měla jsem pocit, že pokud neodejdu spát, že se zhroutím na místě.

Mezi lety 2013 - 2014 jsem také pracovala s malými plasmovými generátory 

a vystavovala jsem se jejich energetickým polím, 

což mělo velice výrazný vliv na úbytek mých životních energií. 

Tohoto negativního vlivu jsem si asi po roce všimla 

a z nebezpečných polí těchto přístrojů jsem se oddálila. 

Přesto jsem již nebyla schopna se nabít na původní hladiny energií, protože jsem nevěděla jak.

Zkoušela jsem proto různé metody, které se nabízely, ale nic moc na mě nefungovalo.

Začala jsem mít také chronické úniky energií z caducejské osy 

a odcházely mi energie z rukou a nohou tak, že to šlo intenzívně vnímat. 

Stávalo se mi to během dnů opakovaně až do úplného vyčerpání.

Byla jsem z tohoto stavu zoufalá a měla jsem těžké deprese, která trvaly asi 15 měsíců.

V té době (někdy na přelomu roku 2015) jsem intenzívně odpočívala 

a pokud jsem z posledních sil trochu nepracovala, nebo jsem nemeditovala nebo nespala, 

četla jsem zahraniční, zejména anglickou, literaturu, 

která se snažila vysvětlit co všechno má vliv na léčení organismu a jak fungují frekvence a energie.

V této souvislosti vznikla ještě KONFERENCE O LÉČIVÉM POTENCIÁLU VODY

a dále Konference o léčbě hudbou, zvukem, hlasem a frekvencí.

V té době se ke mně totiž dostalo několik knih o léčivém potenciálu hudby. 

Přála jsem si rozumět tomu, jak fungují energie a frekvence 

a přála jsem si je vnímat bez chronických ztrát energií.

Na základě výzkumu v těchto publikacích jsem sestavila pravidla jak by měla vypadat opravdu léčivá hudba a sepsala jsem přesný popis jak by měla být tato hudba komponována a jak by měla být laděna.

Do této hudby jsem vložila záměr, aby vyléčila celou planetu Zemi od násilí a lži, 

které jsou největšími příčinami toho proč jsme ve stresu, onemocníme a zestárneme.

Jak by mohla hudba naplnit můj záměr, to mě v té době nenapadlo, ale později jsem pochopila, 

že pokud existuje hudba, která otevírá telepatickou komunikaci na říši našich předků, tak je to možné.

Na základě mého popisu komponování a záměru byla hudba schválena v NEJSVĚTĚJŠÍ jako HYMNA NIRVÁNY, 

o čemž jsem byla uvědoměna v telepatické komunikaci 

někdy po roce 2017. 

Mrzí mě, že jsem si nezapsala datum, protože to byl mysteriózně zázračný zážitek.

Moje myšlenkové postupy, které vedly do všech mých závěrů ohledně léčivého potenciálů naší hudby, 

si můžete poslechnout ZDE:

Pak již stačilo oslovit Varhana Orchestroviče Bauera, 

našeho vynikajícího skladatele a dirigenta, aby pro mě léčivou hudbu složil.

Rozhovor s Varhanem Orchestrovičem Bauerem si můžete poslechnout ZDE:

Dále si můžete poslechnout záznam z natáčení, který na konci obsahuje rozhovor s Vojtěchem Dykem

který nám nazpíval vokály ve třetím dějství.

CD bylo dokončeno koncem roku 2015, potom jsem mnoho měsíců zkoušela jeho potenciál na sobě, 

ale do dnešního dne jsem neměla sílu a prostor jeho zázračné účinky více prezentovat.

Nyní poprvé uvádím detailně co všechno je možné pravidelným poslechem této symfonie řešit 

a pro koho je naše léčivá hudba nejvhodnější.

JAKÉ ÚČINKY NA ORGANISMUS MÁ SYMFONIE LÉČIVÁ POSELSTVÍ HUDBY 

LADĚNÁ NA FREKVENCI MATKY ZEMĚ 432Hz?

Pokud se cítíte v napětí a stresu, aplikujte si hudbu přímo do uší přes sluchátka a lehněte si do polohy na zádech, ruce podél těla a meditujte. Během velice krátké chvíle si uvědomíte, že celé vaše tělo zázračně zrelaxovalo, napětí ho opouští a cítíte zvláštní klid. Jste také schopni lépe řešit problémy ze stresu vyplývající s větší pohodou a grácií.

Tuto hudbu je dobré poslouchat opakovaně, pokud trpíte nějakou psychiatrickou diagnózou nebo zátěží psychiky, abyste si rovnali myšlení. Můžete při jejím poslechu uplatnit METODU ČIŠTĚNÍ MYSLI, kterou vám představujeme v knize SAKRÁLNÍ SEXUALITA V HADÍ A DRAČÍ SÍLĚ.

CD je vhodné pro použití ve všech typech psychiatrických zařízení a v nemocnicích.

Abyste si zajistili dlouhodobé ladění těla na léčivou frekvenci 432Hz, není vhodné poslouchat hudbu laděnou na 440Hz z jakéhokoli zdroje (rádio, CD, počítač, mobil...).

Na internetu najdete více druhů hudby laděné na 432Hz, ale nejsou vhodné k dlouhodobému opakovanému poslechu zejména proto, že nebyly komponovány pro větší množství nástrojů jako LÉČIVÁ POSELSTVÍ HUDBY. Naši hudbu hraje 64 symfonických nástrojů. Nevíte také, jaký byl do komponování vložen záměr skladatele. Můžete je poslouchat občas jako zpestření, ale uvidíte, že LÉČIVÁ POSELSTVÍ HUDBY můžete poslouchat opakovaně klidně pod dobu několika let a neomrzí se vám. Doporučujeme je poslouchat alespoň dvakrát denně, můžete s touto hudbou vstávat a usínat.

LÉČIVÁ POSELSTVÍ HUDBY harmonizuje tělo a obnovuje jeho supersensibilitu za předpokladu, že žijete sexuálně sakrálně a provádíte pravidelné detoxikace od toxických látek a zplodin metabolismu neinvazívními prostředky. Pravidelný poslech této hudby povede rychleji a spíše do multiorgasmických a multiextatických stavů vašeho těla. Je třeba hudbu poslouchat alespoň 2x denně a neposlouchat hudbu laděnou na frekvenci 440Hz, abyste si léčivé frekvence nepřebíjeli frekvencemi umrtvujícími. Hudba laděná na 440Hz opotřebovává organismus rychleji než je momentálně známo a je třeba veškerou rozumně znějící hudbu (hudbu, která zní ve své podstatě jako rámus, nemá smysl přelaďovat, nikdy léčit nebude...) studiově přeladit na frekvenci 432Hz, aby neškodila.

Pravidelný poslech symfonie LÉČIVÁ POSELSTVÍ HUDBY zlepšuje všechny kognitivní funkce, protože velice jemně podporuje čistění mozku od nežádoucích látek. Pokud jsou ovšem v mozkové tkáni nakumulované silně toxické těžké kovy, je nutné provést důkladnou detoxikaci přírodními šťávami a sorbenty. Hudba by v tomto případě moc nezmohla. Pokud máte ovšem mozek od toxických těžkých kovů vyčištěný, pravidelný poslech léčivé hudby zlepšuje paměť, soustředění, schopnost chápat a řečové schopnosti.

Pravidelný poslech naši léčivé symfonie je velice vhodný pro usínání malých dětí

pro meditace, pro prohloubení spánku a pro vydatnější odpočinek.

Poslech CD doporučujeme těhotným ženám aplikovat do ucha přes sluchátka, 

kdy léčivé vibrace ucítí i plod v děloze.

Poslech symfonie LÉČIVÁ POSELSTVÍ HUDBY může výrazně zlepšit koncentraci při učení

Lepší je aplikovat hudbu před procesem učení a poté se učit v tichu.

CD je vhodné poslouchat pro osoby, které mají potíže s agresívním jednáním

Bylo by vynikajícím doplňkem vězeňské terapie.

LÉČIVÁ POSELSTVÍ HUDBY zlepšují intuici a pomáhají otevírat schopnosti třetího oka

ale pouze při velice dlouhodobém poslechu několikrát denně 

a při absolutním vynechání hudby laděné na 440Hz.

Tato hudba otevírá telepatickou komunikaci s Matkou Přírodou a s říší našich předků, 

a to za současného užití cannabisy. Nyní s tím neexperimentujte, počkejte až bude cannabisa v ČR legalizovaná.

 Otevírání této komunikace má pravidla, která si vysvětlíme, až bude cannabisa legální.

Jak si CD objednat, najdete ZDE:

K CD poskytujeme 1 hodinu poradenství v ceně.